En l’ampliació de la urbanització de les Eres, apunten, només un 6% seran habitatges de protecció oficial