General

El Parc Fluvial edita un quadern divulgatiu per donar a conèixer les colònies tèxtils del Llobregat

Amb la crisi del tèxtil les colònies van perdre habitants,i algunes, es van anar degradant. Al Berguedà però, s’ha lluitat per conservar-les, i es continua treballant per potenciar-ne el seu patrimoni. La història de les colònies i l’escenari actual l’han exposat avui en una conferència a Viladomiu Nou els historiadors Francesc Comas i Rosa Serra. En la seva intervenció, Rosa Serra, ha parlat de l’evolució de les colònies.
L’acte d’avui ha servit per presentar un quadern divulgatiu que ha promogut el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat sobre «Les colònies tèxtils al parc fluvial». L’objectiu és relatar la història de les colònies d’una forma fàcil i entenedora, que arribi tant a escolars com a gent gran. S’editaran un miler de quaderns i es distribuiran a diferents llibreries.

Comentaris