Els accessos se superen mes rere mes des del juliol i la punta màxima s'estableix el 22 de desembre