Es faran obres de rehabilitació a la colònia més degradada del municipi de Puig-reig