Els grans premis escapen la comarca, però els últims números del primer i del segon esquitxen diners