Zafón i El Hatchmi arrasen a Catalunya, i al Berguedà els títols queden repartits, amb pes important d'autors berguedans