Una marea humana vibra amb la festa i els dos salts de plens es viuen sense incidients