La crisi econòmica situa la desocupació com un dels principals problemes de l'economia de la comarca