Convergència s'imposa a 30 dels 31 municipis de la comarca, tots excepte Sant Jaume de Frontanyà