El pla de dinamització de l'economia cooperativa inclou 27 accions i es portaria a terme en 3 anys