La via ha estat tallada més de set hores i el trànsit s'ha desviat per altres carreteres, tant en sentit nord com sud