Els facultatius afectats són d'un mateix perfil: per damunt dels 55 anys d'edat i amb una llarga trajectòria d'exercici de la professió