'El rebuig a Espanya forma part de la vida diària, sense tensions ni males cares', senyala el periodista Joaquín Manso