Cada mes s'il·lustra amb fotogràfies de Queralt a partir de la mirada de diversos fotògrafs