Fixa t Berguedà

Guardiola de Berguedà, Societat

Guardiola de Berguedà ja disposa dels plans directors de clavegueram i d’abastament d’aigua

Guardiola de Berguedà ja disposa dels plans directors de clavegueram i d’abastament d’aigua

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà l’actualització del Pla director d’abastament d’aigua, i el Pla director de clavegueram en alta del municipi. Aquests plans directors de xarxes de serveis són una eina de suport per a la presa de decisions d’inversió en la seva millora i inclouen l’inventari de la xarxa, una diagnosi sobre el seu estat, i propostes de millora.

Pla director de clavegueram

 

El Pla director en alta de clavegueram, encarregat pel Consell Comarcal del Berguedà, ha servit per elaborar un inventari de tots els pous de registre i de les canonades de la xarxa, amb una descripció de les característiques i el seu estat de conservació. A partir d’aquí s’ha estudiat el funcionament del clavegueram tant per temps sec com per temps de pluja, amb propostes de millora.

Les actuacions previstes permetran adequar els 18 sobreeixidors existents a les exigències de l’Agència Catalana de l’Aigua, alhora que s’anul·laran uns altres cinc per evitar l’entrada d’aigües fluvials al col·lector en episodis de crescuda del riu. A més, es reduiran les aportacions d’aigües blanques a la depuradora modificant una connexió de la xarxa en baixa. També es recreixeran les tapes a llarg del traçat per facilitar el seu manteniment. Finalment, es modificarà el perill longitudinal d’un creuament del riu per evitar l’entrada en càrrega constant d’aquest tram.

Estic amb tu

Actualització Pla d’abastament d’aigua

L’altre estudi lliurat a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà és l’actualització del Pla director d’abastament d’aigua potable. El treball ha servit per actualitzar l’inventari de la xarxa, incloent totes les conduccions d’aigua, els pous i els dipòsits, avaluant-ne el seu estat de conservació.

A partir de les dades recollides s’han proposat unes actuacions que permetran millorar les condicions de pressió en les diverses zones del municipi i incrementar el rendiment de  la xarxa. També es millorarà el servei en situacions d’avaria. Es modificaran les condicions normals de funcionament del dipòsit per reduir el temps d’estada a la xarxa d’aigua i també es complementarà la xarxa d’hidrants antiincendis.

18.000 euros

El cost d’aquests dos treballs de Guardiola de Berguedà ha estat de 18.000 euros, aportats per la Diputació de Barcelona,  dels quals 10.000 euros han estat pel pla d’abastament d’aigua potable i 8.000 pel pla de clavegueram.

abastament d'aigua clavegueram pla director

Comentaris