L'alcalde valora positivament l'esdeveniment, però les veus contràries a la seva celebració mantenen la seva posició