Consideren que ofereixen un ensenyament "de qualitat, innovador i ben estructurat" i impulsaran reformes dins i fora del centre