Tots dos partits recalquen que les abstencions no qüestionen les aptituds del nou gerent, sinó el procés a través del qual ha estat nomenat