Revetlla de Sant Joan a Guardiola de Berguedà

A la carta

Pots recuperar els programes emesos a Ràdio Berga: Berguedà Matí (8h), Ràdio Berga Notícies (13h) i Entre Rivals (Diumenges 19.30-21h).

Si necessiteu algun àudio dels nostres programes i l’arxiu no funciona correctament o no apareix a la llista, poseu-vos en contacte amb nosaltres a noticies@aquibergueda.cat

[fileaway type=”table” name=”carta2″  sortfirst=”mod-desc” playback=”extended” onlyaudio=”true” paginate=yes]