La comparsa serà de 25 membres de manera excepcional a l'espera que s'aprovin els nous reglaments interns i es desencalli el problema