Els cotxes i els vehicles pesants malmeten el paviment