El Berguedà implementarà esforços en cohesió social i ocupació gràcies a una subvenció de la Diputació d’1,2 milions d’euros

El Berguedà podrà implementar esforços en cohesió social i ocupació gràcies a una subvenció d’1,2 milions d’euros que ha rebut aquest 2015 de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’una “subvenció excepcional” que ha de suposar un important pla de xoc per les diferents àrees de Benestar Social, tant del Consell Comarcal, que en aquest sentit disposa d’una ajuda de 737.519,15 euros; com dels diversos ajuntaments, que en total han rebut 471.236,50 euros per aquest concepte. Segons ha explicat el president en funcions del consell, Sergi Roca.

DSCF5461Roca ha presentat el programa complementari per a la garantia de la cohesió social que podrà desenvolupar-se amb aquesta ajuda, acompanyat també de la consellera comarcal Maribel Iglesias i de dues tècniques de l’ens. Maribel Iglesias ha detallat, de fet, que aquest és un programa de cooperació econòmica que té per finalitat contribuir a garantir la cohesió social i donar resposta a les situacions “de risc d’exclusió social”, en molts casos agreujades per la conjuntura econòmica actual.

Conjuntament amb Sergi Roca, Iglesias ha detallat que, després d’un acurat estudi i anàlisi de les diferents necessitats i problemàtiques, s’han establert 3 àmbits d’actuació: Infància i famílies, Ocupació i suport econòmic a les entitats del tercer sector; i se n’ha marcat fins a una desena d’accions que donin resposta a les diverses necessitats detectades.

Actuació en Infància i famílies

En l’àmbit d’Infància i Famílies, amb un pressupost de 98.000 euros, l’ens comarcal es proposa “contribuir a garantir una millor cobertura de les famílies en vulnerabilitat social i econòmica, i lluitar contra la pobresa infantil i situacions de risc associades”, han relatat. Per aconseguir-ho, tant Roca com Iglesias han parlat “d’ampliar el programa d’ajuts d’urgència social; establir un programa d’ajuts i prestacions per a ensenyament post obligatori”; així com d’implementar esforços en “cofinançament d’ajuts de menjador escolar, ajudes per a la petita infància per accedir a escoles bressol; i en la creació de bases comunes entre els diferents municipis per a la concessió d’ajuts a l’escolarització obligatòria”.

39 llocs de treball més

Pel que fa les actuacions previstes per fomentar l’ocupació al Berguedà, la subvenció de la Generalitat ha de possibilitar la creació d’entre 34 i 39 llocs de feina, amb un pressupost en aquesta àrea de 650.000 euros. Fins a 9 dels llocs de treball ja s’han adjudicat, a través d’un procés selectiu per cobrir el reforç als serveis socials bàsics i a programes de cohesió i igualtat de la comarca.

A més, però, es volen crear entre 10 i 15 llocs de treball temporals, mitjançant la contractació de persones aturades en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social, a partir de Plans d’Ocupació. I es busca promoure la contractació normalitzada mitjançant incentius a les empreses, aconseguint entre 10 i 15 contractacions més. L’ens estudia, en aquest sentit, els mecanismes per fer-ho possible i preveu poder-ho activar “per fases” al setembre, segons s’ha especificat des de la part tècnica.

Així mateix, amb un pressupost aproximat de 17.000 euros, es donarà suport econòmic a les entitats del tercer sector per a l’impuls i suport d’accions de cohesió.

Dispersió geogràfica i diagnòstic previ

En la presentació del programa, també s’ha posat en valor l’esforç que s’ha fet des de l’ens supracomarcal, el consell i els ajuntaments per tenir en compte “la dispersió geogràfica” d’una comarca amb diversos pobles petits, no sempre a poca distància de Berga.

D’altra banda, Sergi Roca ha agraït que el Berguedà hagi estat una de les comarques “més ben tractades” de la demarcació per part de la Diputació de Barcelona i ha posat en valor l’atenció i les ajudes que s’han rebut des de l’ens provincial, donat que – ha assegurat que – “el Berguedà mai havia rebut tants diners per a benestar social”.

Per arribar a establir les accions del programa, els responsables i tècnics de l’ens han hagut de fer prèviament una diagnosi social del Berguedà. En aquesta, s’ha posat de rellevància que la taxa d’atur al Berguedà, a l’abril de 2015, era del 13,73%; i que el perfil de la persona aturada continua essent la d’una dona major de 45 anys, amb baixos nivells de formació i qualificació i aturada de llarga durada. La franja d’edat entre 50 i 64 és on hi ha més aturats.

També s’ha posat sobre la taula que, al 2015, a la comarca hi havia un total de 312 persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI); i que durant l’any 2014 es van atorgar 1225 ajudes d’urgència social, de les quals 538 es corresponien a manutenció (alimentar i vestir) i 439 a subministraments.

X