Avís Legal

D’ acord amb l’ exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL informa de les següents dades:

01 TITULAR DE LA WEB

Raó Social: BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL
CIF: B63999254
Denominació comercial: AQUÍ BERGUEDÀ
Domicili fiscal: C/ BRUC 3, 08600 BERGA, BARCELONA.
Contacte: INFO@BIFIDUSPRODUCCIONS.COM
Registre Mercantil: BARCELONA, Tomo: 38021, Hoja: B315402, Folio: 220, Número d’ inscripció: 4ª
La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.AQUIBERGUEDA.CAT les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

02 COOKIES

WWW.AQUIBERGUEDA.CAT utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades en WWW.AQUIBERGUEDA.CAT s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus equips. Així mateix, WWW.AQUIBERGUEDA.CAT no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’ usuari des d’altres servidors.

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en
WWW.AQUIBERGUEDA.CAT. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o
rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir
en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció
d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’usuari
configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de
WWW.AQUIBERGUEDA.CAT podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les
funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’usuari podrà
eliminar les cookies de WWW.AQUIBERGUEDA.CAT implantades en el seu disc dur a qualsevol moment,
seguint el procediment establert en la secció d’ajuda del seu navegador o entrant a l’enllaç Política de
Cookies d’aquest lloc web.

03 POLÍTICA DE PRIVACITAT

BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si
mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL i seran
utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la
nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està
acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una
vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a BÍFIDUS PRODUCCIONS,
SL amb domicili en C/ BRUC 3, 08600 BERGA, BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic
INFO@BIFIDUSPRODUCCIONS.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre
document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:
● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a BÍFIDUS PRODUCCIONS,
SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per
BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL deixarà de tractar les dades en la
forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una
altra signatura, BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou
responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat
específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en
què BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a
l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la
indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals
eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi
derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

04 POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

En cas que s’introdueixi per un usuari d’Internet un enllaç des del seu propi Lloc web al Lloc web de AQUÍ
BERGUEDÀ, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la
de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc web amb continguts aliens al mateix,
aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència
dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació
de AQUÍ BERGUEDÀ.

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre
AQUÍ BERGUEDÀ, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que
tenen el consentiment de AQUÍ BERGUEDÀ per a la inserció de l’enllaç, o que AQUÍ BERGUEDÀ té alguna
relació o col·laboració amb aquesta página.

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per AQUÍ BERGUEDÀ, sempre que es
permeti un enllaç directe amb el seu Lloc web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol
altre signe distintiu de AQUÍ BERGUEDÀ dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, tret que s’autoritzi
expressament.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o
contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el propi Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a
altres pàgines i portals d’Internet, actuant AQUÍ BERGUEDÀ com a prestador de serveis d’intermediació de
conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els
llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de la
Societat de la Informació, de la ilicitud no hagi desactivat l’enllaç.

L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos,
i AQUÍ BERGUEDÀ no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualizació,
indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si
l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis
són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de AQUÍ BERGUEDÀ.
A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic INFO@BIFIDUSPRODUCCIONS.COM, d’aquesta
forma, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic,
especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el
caràcter il·lícit d’aquesta activitat.

05 CONDICIONS D’ ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal,
política de privadesa i condicions d’ús, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.
L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació
vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de
convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol
contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius
de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, programari,
enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la seva condició
d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

06 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són
propietat de BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que
pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades
marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets
d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva
utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular
dels mateixos.

07 XARXES SOCIALS OFICIALS

AQUÍ BERGUEDÀ a El prestador de serveis de les pàgines oficials de les xarxes socials
“Facebook” i “Twitter” és l’entitat BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL (d’ara endavant AQUÍ BERGUEDÀ) amb
C.I.F. B63999254 i domicili social a C/ BRUC 3, 08600 BERGA, BARCELONA i mateix domicili a efecte de
notificacions.
L’accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i
la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les
plataformes de xarxa social de “Facebook”i “Twitter”.
Per qualsevol consulta o contacte amb AQUÍ BERGUEDÀ els usuaris podran comunicar-se a través del
número de telèfon 0034938210562 o de la següent adreça electrònica:
INFO@BIFIDUSPRODUCCIONS.COM.

Condicions d’ ús de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i “Twitter”

Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus
drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i”Twitter”. L’accés i
ús de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i”Twitter” està subjecte a més al compliment de
les condicions establertes per [“Facebook”,”Twitter”] com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.
Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ  a “Facebook” i”Twitter” manifesta el
seu consentiment i acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.
L’accés i ús de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i “Twitter” està prohibit als menors de
14 anys.

Usos permesos i usos prohibits
A través de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i “Twitter” es facilita un espai en el qual
l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos
usuaris.
L’ús de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i “Twitter” i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut
d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques
publicades per “Facebook” i “Twitter”. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions,
al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a
través de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i “Twitter”.
AQUÍ BERGUEDÀ no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i
declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial
de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i “Twitter” de les conseqüències de les quals es fa enterament
responsable l’emissor de les mateixes.
En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de AQUÍ BERGUEDÀ a “Facebook” i “Twitter” finalitats
il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

08 EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre les seves activitats,
productes, estructura, gestió i equips propis d’una Web corporativa. BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL exclou
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als
continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.

En qualsevol cas, BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL no es fa responsable de:
● El mal que l’usuari pugui realitzar del Lloc web.
● La continuïtat dels continguts de la Lloc web.
● L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que els subministra,
tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.
● Els continguts i serveis prestats per altres Llocs web a les quals pugui tenir accés des de les adreces
d’Internet titularitat de BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL.
● El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc web.
● Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les
condicions, normes i instruccions que BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL estableix en aquest Lloc web.
● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web titularitat de BÍFIDUS
PRODUCCIONS, SL.
● El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des del link
establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats
continguts albergats en el present Lloc web.
● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers,
especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
● De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb els
quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervíncles inclosos en el Lloc web de
BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL.

Exenció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web
BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els
mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.

BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o
modificacions en la informació continguda en el seu Lloc web, sense que això de lloc, ni dret a cap
reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.

BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin
derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc web. En qualsevol cas,
BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en
cas de fallada tècnica.

09 LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri
oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents
condicions.

En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada
servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin considerades
nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent,
aquesta nul·litat o inaplicación no afectarà a la resta de disposicions del present Avís Legal ni a les
Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc web.

El no exercici o execució, per part de BÍFIDUS PRODUCCIONS, SL de qualsevol dret o disposició contingut
en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit
per la seva banda.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De
sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció
ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. BÍFIDUS
PRODUCCIONS, SL té el seu domicili a BERGA, Espanya.