ERC de Berga presenta una moció per demanar una planificació educativa

ERC de Berga presentarà una moció al ple d’aquest vespre a l’Ajuntament (a les 20h) per demanar al consistori que faci una planificació educativa. Una eina, segons el grup d’Esquerra (a l’oposició), “imprescindible” per calcular les necessitats educatives de la ciutat, i alhora la previsió dels recursos, tant humans com físics.

ERC defensa que aquesta planificació permetrà conèixer la realitat educativa de la ciutat, preveure les necessitats de places d’educació futures, tenir actualitzat el mapa educatiu de Berga i projectar la seva reordenació.

Per redactar la planificació, demana també ERC a la moció, “cal que s’escolti a la comunitat eductiva”, per tal de conèixer la realitat i el context actual.

Anualment el departament d’Ensenyament de la Generalitat elabora una planificació però ERC pensa que seria bo “tenir una de pròpia, per poder influir de forma molt més decisiva en l’educació de la nostra ciutat”. Per això presenten la moció demanen que es redacti el document.

La planificació educativa, segons concreta ERC de Berga, ha d’incloure per una banda una projecció demogràfica, tenint en compte la perspectiva socioeconòmica, el saldo migratori, el creixement vegetatiu i la natalitat. Per altra banda, la projecció per edats escolars, tenint en compte la població de 0-3 anys amb la previsió d’aules d’escola bressol, la població de 3 anys amb la previsió d’aules de P3, i la població de 12 anys, amb previsió de les aules de 1r d’ESO. També la projecció del mapa educatiu, tenint present totes les etapes educatives, també escola d’adults, educació especial i ensenyaments artístics amb projecció de grups, alumnes, necessitats d’aula i demanda de places. I s’ s’escau, apunta també la moció, planificar noves construccions i necessitats de recursos físics, és a dir construccions escolars a proposar al departament d’Ensenyament de la Generalitat amb propostes urgents i actuacions prioritàries.

X