L’Ajuntament de Berga aprovarà la creació formal del Conservatori de Música dels Pirineus

El Conservatori de Música dels Pirineus és un projecte que ha de permetre a l’alumnat de Berga, de la Seu d’Urgell i de Puigcerdà poder cursar els estudis de grau professional de música. Es tracta d’un projecte que ja està en marxa però que a data d’avui no està encara creat formalment a causa dels entrebancs amb què s’ha trobat el consistori berguedà per aconseguir l’informe de solvència financera que se li requeria per poder-lo crear. Avui, es farà el darrer tràmit per formalitzar els estudis.

Aquesta situació va fer que l’equip de govern de la CUP hagués de fer front a la compra del crèdit ICF, un aval que es va fer anys enrere a la societat Inberga Tur, SL (empresa concessionària de Queralt i l’Hotel Berga Park) i que com que es troba en concurs de creditors i sense solvència econòmica ha hagut de respondre l’Ajuntament de Berga. Ha estat necessari fer front al pagament del préstec que es devia, 1.165.412’22 euros per no posar en perill projectes com el Conservatori de Música dels Pirineus, que s’hi va començar a a treballar en l’anterior mandat i es va posar en marxa el setembre però amb una mancança: la seva formalització. Depenia de l’acreditació de la suficiència financera per part de la Generalitat de Catalunya i que no es podia fer efectiva sense abans haver regularitzar la situació del crèdit avalat per l’Ajuntament de Berga a Inberga Tur.

Un cop desencallat aquest assumpte, l’equip de govern ha convocat per avui dijous, 18 de febrer, un ple extraordinari d’urgència per votar la modificació del servei públic d’Escola de Música per ampliació del Conservatori de Música. Així com també la imposició de la taxa i aprovació de l’ordenança fiscal d’ensenyament del grau superior de música, que ha de permetre, fer realitat la formalització del Conservatori de Música dels Pirineus.

 

X