Vallcebre disposa de l’ordenança municipal d’ús i defensa dels camins

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Vallcebre l‘ordenança municipal d’ús i defensa dels camins, una eina jurídica imprescindible per a gestionar els camins del municipi. Aquesta ordenança ofereix una regulació adaptada a tots els aspectes jurídics rellevants dels camins rurals de titularitat municipal, sempre tenint en compte les lleis estatals, i n’exclou els camins patrimonials i els camins privats.

L’ordenança s’estructura en tres títols. El primer recull disposicions generals, com ara l’explicitació dels títols i l’afectació i desafectació dels camins. El segon  s’ocupa del règim d’ús i protecció del domini públic viari i de la delimitació i limitació de la propietat privada adjacent als camins públics, en allò que és estrictament necessari per mantenir la integritat i funcionalitat dels camins. I el tercer està dedicat a les mesures de protecció de la legalitat i al règim sancionador. S’inclouen diverses mesures adreçades a garantir la prevenció de conductes especialment danyoses pels camins.

 

FOTO: Lliurament del treball per part del diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega (esquerra), a l’alcalde de Vallcebre, Lluís Cadena / DIPUTACIÓ de Barcelona

 

X