L’Ajuntament de Berga estalvia 90.000 euros de factura elèctrica el 2015

L’Ajuntament de Berga ha fet un seguiment detallat de la facturació elèctrica per conèixer el comportament energètic dels edificis i de l’enllumenat municipal i actuar en l’estalvi i l’eficiència energètica. Segons la informació facilitada per part del Sistema d’Informació Energètica (SIE), el consum elèctric municipal ha estat de 2.661.058 kWh el 2015, un 7,4% inferior al de l’any anterior. El consum elèctric s’ha reduït tant en l’enllumenat com als equipaments.

En global, els edificis municipals van ser responsables d’un 52% dels consums elèctrics, mentre que el 48% restant va correspondre a l’enllumenat públic. Dins els edificis municipals, el consum s’ha fet en els equipaments culturals (18%), seguits dels educatius (17%), els esportius (15%) i els d’oficines (13%). Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades al consum energètic municipal s’han reduït globalment un 8,7% respecte el 2014. La disminució en el consum d’electricitat rau a l’origen d’aquesta millora.

Amb aquests consums, la factura elèctrica municipal va ser de 490.397 euros el 2015, el que equival a 29,1€/habitant. Aquest cost és un 15,5% inferior al de l’any anterior, representa un estalvi de 90.000 euros. S’ha aconseguit gràcies a la reducció del consum i dels preus de l’energia.

 

X