La Generalitat destina 3,5 milions d’euros a ajuts per als treballadors del sector turístic afectats pel Covid-19

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ha activat una línia d’ajuts per al sector turístic d’arreu del país. La partida és de 3,5 milions d’euros i va adreçada als professionals afectats econòmicament per la crisi del coronavirus amb l’objectiu que puguin continuar amb la seva activitat. Els diferents estudis elaborats des del Berguedà diuen que el sector turístic és un dels més afectats per la crisi, juntament amb el de l’hostaleria i el comerç.

La línia d’ajuts que ara treu la Generalitat és compatible amb els ajuts d’autònoms i amb qualsevol altre, sempre i quan es mantingui l’activitat durant almenys un any. En concret, la subvenció va destinada a establiments d’allotjament turístic (hotels, apartaments, càmpings i establiments de turisme rural), empreses turístiques de mediació (agències amb seu a Catalunya, destination managers, organitzadors de congressos i explotadors d’habitatges turístics), persones o empreses que dinamitzin el turisme i afavoreixin les estades en el territori, i guies turístics. A qui no cobreix la subvenció és a establiments de restauració i a allotjaments juvenils.

Els requisits

Les empreses que es vulguin beneficiar de l’ajuda han de justificar una sèrie de requisits:

  • Han de tenir fins a 5 treballadors fixes o temporals, abans de l’inici de la crisi.
  • La facturació en el darrer exercici ha d’haver estat de 500.000 euros, com a molt.
  • Han de desenvolupar la seva activitat i tenir la seu a Catalunya
  • Han d’estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) abans del 15 de març de 2019
  • Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Pel que fa als autònoms, els requisits són aquests:

  • Estar donats d’alta almenys des de fa un any
  • Els ajuts no inclouen les persones treballadores autònomes que treballen per una única empresa

I pel que fa als explotadors d’habitatges d’ús turístic, les condicions són aquestes:

  • Han d’estar donats d’alta a l’IAE (685 “allotjaments turístics extra hotelers”; o 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”; o al 861.1 “lloguer d’habitatges”
  • Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent llicència municipal

L’ajut es pot sol·licitar des d’aquest dijous, 16 d’abril, AQUÍ.