Reconeixen l’hospital de Berga com el millor hospital comarcal de l’Estat en diagnòstic dels aparells respiratori i circulatori

L’Hospital de Berga és el millor hospital comarcal de l’estat en diagnòstic dels aparells respiratori i circulatori, segons els premis Best Hospital Awards. El reconeixement al Sant Bernabé ha estat concedit per la consultora Higia Benchmarking.

Els premis reconeixen l’activitat dels centres en 10 categories: gestió clínica global, processos de l’aparell circulatori, processos de l’aparell respiratori, processos de l’aparell digestiu i hepatopancreàtic, processos del sistema nerviós, processos de la dona, processos de ronyó i vies urinàries, processos de l’aparell musculoesquelètic, resultats globals i costos hospitalaris. En cada categoria es distingeix un hospital privat gran, un hospital privat de mida mitjana, un hospital privat petit, un hospital amb alta tecnologia, un hospital de referència i un hospital comarcal.

Els guardons analitzen indicadors dels diferents centres candidats en termes d’eficiència, adequació i qualitat assistencial, amb l’objectiu de potenciar la gestió clínica orientada a la millora contínua dels hospitals d’aguts de l’estat, tant públics com privats.