El Govern proposa limitar el preu del lloguer a Berga davant la poca oferta d’habitatge assequible

La mesura es delimita inicialment a 140 municipis de Catalunya. Del Berguedà, s'hi inclou Berga, considerada zona de mercat residencial tensionat per l'augment dels preus de l'habitatge en els últims anys.

El Departament de Territori ha iniciat avui el tràmit d’informació pública per delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i on s’aplicaran mesures de contenció del preu del lloguer. Berga és un dels 140 municipis on Territori reconeix una oferta insuficient d’habitatge assequible i, per tant, que compleixen els requisits que marca la llei per implementar les mesures de contenció de les rendes.

Amb les noves mesures, a Berga el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop s’hagi aplicat l’IPC. A més, si el propietari és un gran tenidor, el preu del lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu de lloguer.

Què és l’índex referència de preus de lloguer?

L’índex de referència de preus de lloguer és un indicador de consulta pública (es pot consultar AQUÍ escrivint el número de cèdula o la referència cadastral d’un habitatge). Permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques determinades. Amb la nova regulació, els grans tenidors no podran posar un habitatge a lloguer per sobre del preu mitjà que marqui aquest índex.

Qui es considera gran tenidor?

El document que avui es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fixa que és la persona física o jurídica propietària de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, excloent garatges i trasters, tal i com recull la nova llei. No obstant això, la normativa dona la possibilitat d’acotar-ho fins a titulars de cinc o més habitatges. En aquest sentit, el Departament de Territori iniciarà de forma immediata els estudis necessaris per tal d’aplicar aquesta rebaixa si és necessari.

Vigència per tres anys

Avui el DOGC publica l’anunci d’informació pública del procés per tal que administracions, entitats i particulars puguin presentar al·legacions en un període de 20 dies. Un cop finalitzat, es respondran les al·legacions rebudes i la resolució final es notificarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), que serà finalment qui les aprovarà.

La vigència de la declaració serà de tres anys i es podrà prorrogar per anualitats seguint el mateix procediment. Per a l’aplicació de les mesures, amb caràcter trimestral el Mitma aprovarà una resolució que reculli la relació de zones de mercat residencial tensionat que es vagin declarant seguint el procediment establert.

Per què aquests 140 municipis?

El Departament de Territori fixa d’entrada 140 municipis d’arreu del país com a zones de mercat residencial tensionat, tot i que obre la porta a anar ampliant la llista a mesura que altres municipis acreditin complir les condicions. De moment, però, s’ha filtrat aquests 140 perquè són els que compleixen els requisits que estableix la Llei estatal per ser declarats àrees tenses. Aquests requisits són dos:

  1. Que el lloguer o la hipoteca de la persona o la unitat de convivència -més les despeses i subministraments bàsics- superi el trenta per cent dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars.
  2. O que el preu de lloguer o compra de l’habitatge hagi crescut almenys un 3% més que l’IPC de Catalunya, en els últims cinc anys.