Polígon de la Valldan: una planta de residus demana permís per instal·lar-s’hi

Espai que ocuparà la nova planta de tractament de residus de la construcció, al polígon de la Valldan de Berga
Espai que ocuparà la nova planta de tractament de residus de la construcció, al polígon de la Valldan de Berga

L’empresari Fèlix Pasquina vol fer una planta de tractament de residus de la construcció al polígon de la Valldan de Berga. A través de l’empresa Reciclatge Mòbil del Berguedà, ha demanat la llicència ambiental a l’Ajuntament i, si no hi ha cap problema, obrirà en un espai del camí de Ballús.

La planta es vol instal·lar en una parcel·la on ara mateix no hi ha cap nau construïda i funciona com un pàrquing. Ocuparà una superfície de 3.000 m2. L’empresa preveu que l’activitat doni feina a dues persones.

Els residus de la construcció representen el segon tipus de deixalles que es generen en volum i en pes, i bona part es poden reciclar. Per això, el projecte preveu que, quan una empresa vulgui dur a la planta residus provinents d’obres o enderrocs, el personal els dividirà entre els que ja estan triats i els que s’han de separar.

Triturar materials

Una part de la feina serà aquesta: seleccionar la runa que arribi a la planta i triar-ne la fusta, el ferro i el paper i el cartró, que poden tenir una segona vida. Hi haurà una part del material que s’haurà de triturar i, per això, quan s’hagi de fer aquesta feina, s’hi desplaçaran pales i màquines trituradores.

En l’expedient per sol·licitar la llicència ambiental, l’empresa garanteix que les molèsties que provocarà la planta seran mínimes: el moviment dels camions, els soroll de les trituradores, i les emissions de partícules quan es triturin materials. Tot i això, Reciclatge Mòbil del Llobregat creu que la planta és “compatible” amb l’activitat industrial del polígon de la Valldan.