L’Arxiu Municipal de Cercs estrena ubicació, tot el seu fons s’aplega al l’antic dispensari

L’Arxiu Municipal de Cercs ha estrenat dependències. Tot el fons de l’arxiu s’ubica ara a l’antic dispensari municipal de Cercs, just a l’edifici del costat de l’Ajuntament, la qual cosa ha permès obrir un pas interior que enllaça les oficines municipals amb les dependències de l’Arxiu. Aquesta actuació ha estat coordinada i supervisada per tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

La mateixa Oficina es va encarregar d’organitzar el fons documental de l’Arxiu Municipal de Cercs l’any 2001. Aquest arxiu forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de l’any 2004, amb l’assistència tècnica d’un arxiver itinerant.

Les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal incorporen els elements essencials per garantir un correcte funcionament del Servei d’Arxiu Municipal. En aquest sentit, s’ha adequat un espai destinat a ingrés de la documentació, un petit magatzem i un dipòsit, que s’ha equipat amb prestatgeria mòbil. Els espais de treball i de despatx de l’arxiver, així com la sala per a consultes continuen sent a l’edifici de l’Ajuntament, on hi havia fins ara l’arxiu.

En total, els dipòsits del nou Arxiu Municipal de Cercs ocupen una superfície de 47,85 m2, amb 287,68 metres lineals de prestatgeria. A banda dels fons corresponents a la documentació municipal, també s’hi conserven fons del Jutjat de Pau, la Falange, la Cambra Agrària, el Club de Futbol Sant Salvador, el Centre Cívic Sant Salvador, la colla de Diables i el Patronat Local de la Vivenda, creat per gestionar la construcció del nucli de Sant Jordi arran de la destrucció de l’antic nucli de Sant Salvador de la Vedella sota les aigües del pantà de la Baells.

X