La Xarxa de Productes de la Terra planifica la seva estratègia de futur amb un pla per al 2015 – 2019

Amb l’objectiu d’elaborar el Pla Estratègic i Operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra per al període 2015 – 2019, aquesta agrupació d’ens locals i empreses d’àmbit comarcal ha iniciat un procés de renovació que servirà per millorar el seu funcionament i cobrir les necessitats del sector. Dotada ja des de principis de 2010 amb un Pla Estratègic i Operatiu, recentment els ens que en formen part han tingut una nova reunió, per planificar l’estratègia de futur de la Xarxa de Productes de la Terra i per establir un pla d’acció que substituiria l’anterior.

La trobada s’ha dut a terme entre la Diputació de Barcelona, i diferents representants territorials i d’associacions d’empreses implicades en el projecte; entre les quals, una nodrida representació de la comarca del Berguedà, amb la participació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’Associació de Productors Agroalimentaris del Berguedà, el Clúster de Productes Típics de Muntanya, amb seu al Berguedà, i les empreses Montbolet, Especialitats Viñas i Gintònic.cat.

Aquesta Xarxa enceta així un període de sis mesos que ha de permetre re-elaborar la seva estratègia a partir de l’anàlisi del seu funcionament i les necessitats del sector; i poder oferir una radiografia actual del sector, un sector emergent “amb molt potencial de creixement i prioritari per l’economia berguedana”, segons fons de la mateixa entitat.

La Xarxa de Productes de la Terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit comarcal impulsada i coordinada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la demarcació de Barcelona.

X