S’inicien els treballs previs a les obres d’arranjament del castell de Berga

És qüestió de dies que comencin les obres d’arranjament al Castell de Sant Ferran de Berga, que es posaran en marxa entre el 3 i 4 de març. Aquesta setmana, de fet, s’han donat ja per iniciats els treballs previs a l’execució del gruix de l’obra que permetrà adequar el castell i fer-lo visitable. El Consell Comarcal del Berguedà hi invertirà un total de 410.000 euros, que es pagarà íntegrament amb un ajut de la Diputació de Barcelona. El projecte té un cost de 370.674 euros, als quals cal sumar els honoraris de redacció i direcció del projecte.

De moment, s’hi estan fent tasques de neteja i desbrossament però les obres en si no tardaran, i s’espera començar-les ja abans de quinze dies. L’adequació del castell de Berga, per fer-lo visitable i assegurar-ne l’edificació, era una assignatura pendent per a la comarca. Ara els treballs que s’hi duran a terme, han de servir per consolidar el recinte i les muralles i, a més, frenar el deteriorament que pateix, en gran mesura provocat pel seu abandonament.

El termini d’execució dels treballs és de 6 mesos. S’adequaran els espais dels castell i s’hi repararan i renovaran les estructures del recinte, que per la seva ruïna i mal estat de conservació suposen un risc per a la seva conservació. L’edifici és propietat del Consell Comarcal del Berguedà des de l’any 1988.

Edificació d’origen medieval, gairebé completament transformada durant la segona meitat del segle XVII i utilitzada durant les guerres carlines, el castell de Sant Ferran de Berga no tenia cap ús en l’actualitat. En l’obra, l’adjudicació de la qual es va aprovar en el darrer ple del Consell Comarcal al gener, hi treballarà la Unió Temporal d’Empreses (UTE) conformada per Beravi i Elèctrica del Cadí. El contracte amb aquesta UTE se signarà demà.

Entre d’altres, els treballs preveuen netejar i recuperar la plaça d’armes de l’extrem ponent del castell, enderrocar l’edifici modern que havia servit d’oficines del Consell Comarcal del Berguedà i que està totalment abandonat, i la reconstrucció del baluard de Sant Joan i de la porta d’accés al recinte pel seu costat nord. També es soterrarà la línia elèctrica de baixa tensió que travessa la plaça d’armes i, per evitar-hi bretolades, s’implantaran sistemes de seguretat als merlets.

A l’estiu s’hi farà una campanya d’excavacions arqueològiques i Sergi Roca, el president del Consell Comarcal, ha expressat que l’objectiu és poder-lo fer visitable. El Castell de Sant Ferran està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

D’altra banda, i amb l’objectiu de recuperar el Castell de Sant Ferran de Berga i vetllar per la seva restauració, al juliol del 2013 va néixer l’associació Amics del Castell de Berga. Xavier Campillo, el president d’aquesta entitat, valora ara “molt positivament” la resolució d’aquesta assignatura pendent per Berga i comarca. L’entitat que encapçala ha organitzat visites guiades al castell gairebé des del moment de la seva constitució. A partir d’aquest estiu, però, les visites seran en un entorn totalment condicionat.

X