Una iniciativa per promoure el sector tèxtil, seleccionada com una de les 12 propostes que integren el projecte ‘Ocupació a la indústria local’

Una iniciativa conjunta de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consorci del Moianès i el Consorci del Lluçanès per promoure l’ocupació en el sector tèxtil ha estat seleccionada com una de les 12 propostes que integren el projecte ‘Ocupació a la indústria local’, impulsat per la Diputació de Barcelona per afavorir la competitivitat de les empreses incloses als sistemes productius locals, enfortir la col·laboració publico-privada i generar llocs de treball per als col·lectius més impactats per l’atur. Ho ha explicat, aquest matí a Ràdio Berga i a l’AquíBerguedà, Eduard Barcons, gerent de l’Agència de Desenvolupament.

El projecte ‘Valorització dels oficis tèxtils. Berguedà, Moianès i Lluçanès’ permetrà crear, d’aquesta manera, un grup de treball entre les empreses tèxtils i les administracions locals per millorar la coordinació i establir un pla de millorar en competitivitat empresarial i ocupació.

Per tal d’assolir aquests objectius, les entitats impulsores realitzaran un treball d’anàlisi per detectar les necessitats formatives i ocupacionals de les empreses del sector, i posteriorment, realitzar formació dual professionalitzadora. I finalment, les empreses tèxtils implicades en el projecte tindran la possibilitat de rebre una bonificació del 50% per la contractació de persones desocupades de llarga durada i majors de 45 anys; segons ha detallat Barcons.

Així, doncs, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consorci del Moianès i del Lluçanès aposten per recuperar el passat tèxtil com a motor de creixement de l’activitat econòmica i generador de riquesa, posant en valor la modernització i clusterització de la indústria local i incrementat la competitivitat d’aquest sector industrial.

Aquest projecte es durà a terme fins el 31 d’agost de 2016.

IMATGE: Gràfic de sectors productius locals. FONT: Agència de Desenvolupament del Berguedà

X