Adjudicades les obres de millora de la seguretat viària a la C-16 entre Berga i Bagà per 3,2 milions d’euros

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora en el tram de la C-16 entre Berga i Bagà, per un import de 3,2 milions d’euros. Aquesta actuació té com a objectiu principal millorar la seguretat viària en aquesta carretera mitjançant l’aplicació de diversos tipus de mesures, al llarg del tram de 20 quilòmetres entre Berga i l’inici de la concessió del túnel del Cadí, a Bagà.

Es preveu que els treballs comencin a principis d’aquest estiu i tinguin una durada de quatre mesos.

La carretera, que discorre per un terreny d’orografia accidentada, té en aquest àmbit una calçada única, amb un carril per sentit i trams de carril addicional per a l’avançament de vehicles lents. Registra un trànsit elevat, d’uns 12.000 vehicles diaris, amb puntes de trànsit més elevades durant els caps de setmana.

En concret, entre les actuacions que es portaran a terme, hi ha la implantació de mitjanes i franges de separació entre sentits de la circulació, per evitar xocs frontals.

Des de Berga fins a Cercs, es continuarà, a més, la separació de sentits amb un zebrejat central; fins enllaçar amb la barrera central existent. A partir d’aquest punt, la separació es reforça amb una doble línia continua. En les obres també hi ha la previsió de realitzar la millora del ferm a tot el tram; i la millora de la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de seguretat.

També s’hi inclou la implantació de barreres físiques de separació de sentits, en un tram de revolts entre el túnel de Berga i el túnel de Cercs per evitar la invasió del sentit contrari. En aquest sentit, el sistema que s’emprarà és una barrera metàl·lica de 60 centímetres d’alçada, per a facilitar la visibilitat.

D’altra banda, es farà l’aplicació d’un tractament antilliscant al paviment, en aquelles zones obagues i de revolts on s’ha detectat més risc que el vehicle se surti de la carretera. Aquesta mesura permet millorar l’adherència del vehicle i reduir el temps de frenada.

Modificacions puntuals en enllaços amb l’objectiu de millorar la seguretat viària

Quant a modificacions puntuals de la via, a Berga Sud, es millorarà la incorporació dels vehicles a la C-16 en sentit nord; a Berga Nord, es disposa una secció d’un carril per sentit amb zebrejat central per augmentar la visibilitat entre la intersecció i la boca sud del túnel de Berga; i als accessos de Sant Corneli i la Nou de Berguedà, es reordenen els moviments amb l’eliminació del gir a l’esquerra cap a la Nou de Berguedà que es farà mitjançant l’accés a Sant Corneli.

Es milloren, així, les incorporacions a dretes cap a Sant Corneli i la Nou de Berguedà i es redueix l’amplada dels carrils per moderar la velocitat dels vehicles. De la mateixa manera, es creen noves illetes i es col·loquen balises centrals entre les dues cruïlles.

X