L’Ajuntament de Borredà presenta superàvit, congela taxes i impostos, i se suma als municipis d’acollida de refugiats

A banda de l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), el ple de Borredà va tractar altres qüestions, com ara la congelació d’impostos i taxes.

Congelació de tots els impostos i taxes de cara l’any 2016

L’alcalde socialista, Joan Roma, va exposar que mitjançant un acord entre PSC i CiU en el passat mandat es va acordar que mentre duri la greu crisi l’Ajuntament de Borredà “farà un esforç de contenció de despesa en tots els àmbits no essencials”. Considera l’acord s’ha de mantenir i per això es va proposar i acordar la congelació d’impostos i taxes per l’any que ve.

Borredà, municipi d’acollida de refugiats

El grup municipal de la CUP va defensar la moció per adherir-se a la Xarxa de Municipis Acollidors, tenint en compte l’èxode de centenars de milers de persones que fugen de la guerra de Síria, i d’altres conflictes armats en països propers. L’alcalde va manifestar el ple acord amb la moció i va recordar que Borredà és soci del Fons Català de Cooperació des de fa 20 anys, i també forma part de la FMC, en la qual hi ha un grup , ocupat en tasques de solidaritat. Va afegir igualment l’acord amb el Consell Comarcal del Berguedà de formar part de la Comissió creada per tractar aquest tema en concret, i posar a disposició els mitjans que té al seu abast. La moció de la CUP es va aprovar per unanimitat i l’Ajuntament de Borredà s’afegirà a la Xarxa de Municipis Acollidors.

Superàvit

L’alcalde Joan Roma va donar compte del tancament de l’exercici pressupostari 2014 amb un superàvit rècord de 188.000 euros. “Aquesta és la xifra més important de tot el període democràtic municipal, iniciat l’any 1979”, va destacar. Aquest resultat suposa un romanent de tresoreria positiva de 349.000 euros. Va argumentar que “bona part d’aquest resultat prové de la renúncia feta a una subvenció del PUOSC que ha aportat 195.000 euros a les arques municipals, com a compensació de la Generalitat”. Amb tot va remarcar “tensions en la tresoreria municipal degut a l’impagament de 250.000 euros per part de la Generalitat, cosa que motiva la contractació d’una pòlissa de crèdit amb Banc Sabadell per un import de 150.000 euros”. La intenció de l’Ajuntament de Borredà és liquidar aquesta pòlissa tant bon punt arribin els diners de la Generalitat.

Festes locals

El ple de Borredà d’aquest setembre ha aprovat les dues festes locals per a l’any que ve. Seran el dilluns dia 22 i el dimarts dia 23 d’agost. Dilluns i dimarts de Festa Major.