El Consell Comarcal del Berguedà rep 32.773 euros destinats a cobrir necessitats socials dels municipis

El Consell Comarcal del Berguedà ha rebut 32.773 euros de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona per a la millora de la cohesió social. És un ajut que l’ens provincial destina a municipis de menys de 20.000 habitants, i que atorga per mitjà dels Consells Comarcals. En total s’hi han destinat 500.000 euros.

Són diners per cobrir les necessitats socials bàsiques com ara ajuts per a subministraments bàsics, ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual, la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament o per allotjament temporal, per a l’alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, per a l’alimentació infantil, higiene i lactància, per a roba i calçat, o per a combatre la pobresa energètica, entre d’altres.

A banda del Consell Comarcal del Berguedà, altres 9 Consells Comarcals, 1 Consorci i 1 Mancomunitat han rebut ajudes. Són el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb 35.328 euros; el de l’Anoia, amb 39.358 euros; el Consell Comarcal del Bages, que ha rebut 43.352 euros; el del Baix Llobregat, amb 45.379 euros; el Consell Comarcal del Garraf, que ha rebut 23.044 euros; el del Maresme, amb un ajut de 65.488 euros; per al Consorci per a la Promoció de Municipis del Moianès 24.312 euros; també un ajut pel Consell Comarcal d’Osona de 36.779 euros; pel del Vallès Occidental 42.526 euros; pel Vallès Oriental un ajut de 82.867 euros; i per la Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana, són 28.793 euros.

Els criteris de distribució s’han guiat per característiques demogràfiques, tenint en compte la població resident en municipis amb una població inferior a 20.000 habitants. També s’ha afavorit aquells territoris que pateixen una major dispersió territorial o una orografia més muntanyosa.