Vallcebre disposa del projecte de construcció de la depuradora

La Diputació de Barcelona ha elaborat el projecte de construcció d’una depuradora a Vallcebre. Un projecte que ja ha estat lliurat a l’alcalde del municipi, Lluís Cadena.

El projecte consisteix en la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals i els col·lectors que permetin la connexió de tota la xarxa de clavegueram del nucli urbà. D’aquesta manera es podran tractar les aigües residuals abans que siguin retornades al medi.

L’estació depuradora tindrà un tractament primari per evitar el pas d’elements gruixuts soterrat i un tractament biològic tipus SBR dins un tanc també soterrat per evitar l’impacte visual. Així mateix es disposarà d’una caseta per encabir el filtre per eliminar els residus finals.

Les obres d’aquesta depuradora d’acord amb el projecte presentat tindrien un cost de 276.544 euros. La Diputació de Barcelona ha assumit la realització d’aquest document, que ha valgut 10.000 euros.

X