El Consell Comarcal del Berguedà ofereix incentius a la contractació de persones vulnerables

El Consell Comarcal del Berguedà posa en marxa el projecte Eina, en el marc del Programa Complementari de Garantia de la Cohesió Social finançat per la Diputació de Barcelona

El projecte  contempla dues línies de subvenció. Una és Eina-Ocupació, dirigida a administracions locals i entitats socials sense ànim de lucre i que preveu la contractació de 20 persones.

I l’altra és la línia Eina-Empresa, dirigida a empreses, entitats i autònoms en forma d’incentius a la contractació, i que preveu donar feina a 15 persones. Se centra en la línia d’incentius a la contractació a les empreses amb l’objectiu de combatre l’atur, promoure la inserció laboral dels col·lectius amb més dificultat, i dinamitzar el mercat de treball local, mitjançant el suport a les mitjanes, petites i molt petites empreses i les entitats sense ànim de lucre, compromeses en la creació d’ocupació estable.

La quantia màxima de subvenció per contracte de 6 mesos a jornada completa serà de 7.800,00 euros. Si la jornada laboral és inferior a la completa la subvenció serà proporcional.

El termini de presentació de sol·licituds és el 16 de novembre per a les dues línies de subvenció. Es poden presentar sol·licituds presencialment al Registre General del Consell Comarcal del Berguedà (carrer Barcelona, 49, 3r, Berga); o telemàticament al web www.bergueda.cat.