Navàs repeteix l’experiència dels pressupostos participatius i destinarà 70.000 euros a projectes proposats pels ciutadans

L’equip de govern de Navàs (CUP) destinarà 70.000 euros del pressupost a projectes i activitats que proposi la ciutadania. D’aquesta manera aposta de nou (ja ho va fer l’any passat) per uns pressupostos participatius. Una partida que s’amplia, l’any passat eren 50.000 euros i aquest any 70.000 per a posar a debat ciutadà.

Propostes fins al 14 de desembre

Ja s’ha obert el termini perquè els veïns de Navàs facin arribar les seves propostes a l’Ajuntament, mitjançant el formulari que podran entregar presencialment a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) o bé enviar-ho a l’adreça de correu electrònic participacio@navas.cat. Hi ha temps fins al 14 de desembre.

Aquesta setmana, Consells de Barri

En paral·lel, es convoquen Consells de Barri per tal de debatre i aportar propostes. Aquest dimarts, 1 de desembre, es farà el consell del barri Bonavista, a les 8 del vespre a l’escola Sant Jordi. El dimecres, 2 de desembre, el consell del barri de la Residència, a les 8 a la residència d’avis. El dijous dia 3, consell de Navàs Centre, a l’escola de música. I el divendres 4, consell del barri de Cal Miquel, a la capella.

Fins al 18 de desembre, l’equip tècnic de l’Ajuntament de Navàs valorarà la viabilitat de les propostes que es rebin, n’adequarà els continguts a les característiques tècniques i al marc legal vigent, i en quantificarà els costos. També, i com a novetat d’enguany, es designarà una persona com a tècnica per a cada projecte.

Totes les propostes es presentaran en una comissió de seguiment que aprovarà definitivament les propostes seleccionades, i un cop validades, l’Ajuntament editarà un nou número de la revista ‘La Placeta’ que repartirà a totes les llars abans de Nadal. En aquesta publicació s’hi podran trobar tots els projectes explicats i quantificats.

Les votacions

La votació es farà de l’11 al 18 de gener amb un sistema molt més simple que l’any passat. Els navassencs de més de 16 inscrits al padró hauran d’escollir tres projectes d’entre tots els que es plantegin. El repartiment econòmic dels 70.000 euros es farà proporcional al nombre de vots rebuts per projecte.

Durant la segona quinzena de gener es reunirà el ple de l’Ajuntament de Navàs i aprovarà definitivament els pressupostos, on ja hi haurà contemplats els projectes seleccionats.