L’ACA anuncia a l’Ajuntament d’Avià que es reactivaran les actuacions de sanejament pendents

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, acompanyat del director de l’Àrea  de Sanejament d’aigües residuals, Josep M. Obis, s’ha reunit avui amb l’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal, i el regidor de Medi Ambient,  Josep Subirana, amb l’objectiu de reactivar les actuacions de sanejaments pendents al municipi.

L’ACA té planificada l’actuació ‘Sanejament i depuració del nucli d’Avià, Graugés, Molí del Castell i Torre Piquer (col·lectors en alta i estació depuradora)’, amb caràcter prioritari dins l’escenari 2016-2021. Obres que formen part del contracte de concessió del PSARU Llobregat Nord (juntament amb un total de 30 o 40 actuacions) i van quedar paralitzades arran la fallida econòmica de l’adjudicatari del contracte, que era una UTE. Finalment, a finals del 2014 es va regularitzar la situació de l’empresa concessionària, cedint tot el contracte a una de les empreses de la UTE.

En aquest sentit, el director de l’ACA ha manifestat la voluntat de reactivar-les de seguida que sigui possible, amb la previsió que sigui al llarg d’aquest primer semestre del 2016. Ha informat que actualment s’està procedint a la tramitació de la regularització de les condicions del contracte de concessió, l’actualització del contracte i la seva modificació amb el nou concessionari, perquè puguin executar-se amb totes les garanties jurídiques.

X