Convergència a la CUP de Berga: “no és veritat que vam deixar el calaix de l’Ajuntament buit, hi havia 1,5 milions d’euros”

L’anterior equip de govern de CiU a Berga acusa l’actual govern de la CUP de “manipular” la realitat econòmica de l’Ajuntament.  Han emès un comunicat signat per l’equip de govern del mandat 2011-2015, encapçalat per Juli Gendrau, i també per CDC de Berga, en què asseguren que “no és just culpabilitzar el govern sortint de que la caixa estava buida quan no és veritat”, referint-se a declaracions que la CUP ha fet en varies ocasions atribuint a CiU mala gestió i l’important deute que han heredat, diuen. Un fet que Convergència critica argumentant que “fins ara, mai cap equip de govern entrant justificava les seves debilitats culpabilitzant anteriors governs. La CUP ho fa i amb arguments falsos, no és just culpabilitzar el govern sortint de que la caixa estava buida quan no és veritat”.

Convergència fa referència a l’acta de l’arqueig de caixa que es va realitzar el dia 13 de juny de 2015, signat per la tresorera, l’interventor i l’actual alcaldessa, i apunta que “els saldos dels comptes de l’Ajuntament de Berga amb els corresponents certificats bancaris, monedes i bitllets, així com xecs bancaris, pujaven un total de 1.534.823,52 €, és a dir, tenien aquesta quantitat al calaix. Per tant, és incomprensible tal manipulació de la realitat, ja que la CUP va trobar aquesta quantitat a la caixa”. acta d’arqueig a 13 de juny de 2015

També posa sobre la taula la certificació de l’interventor, lliurat el dia 29 d’octubre de 2015, “els resultats positius dels últims quatre anys tancats, és a dir, ingressos menys despeses, són: el 2011 de 2,33 milions d’euros; el 2012 de 3,03 milions d’euros; el 2013 de 2,30 milions d’euros; i, el 2014 de 0,99 milions d’euros. Això vol dir que en els darrers quatre anys i ha hagut un superàvit acumulat de 8,65 milions d’euros. Haurem de veure any a any com ho millora el govern de la CUP”, llegim textualment al comunicat. I dóna més dades: “segons també certificació de l’interventor, el romanent de tresoreria, és a dir, els diners que s’han de pagar a curt termini menys els diners que hem de cobrar a curt termini, que havia estat endèmicament negatiu a l’Ajuntament de Berga, va passar, i per primera vegada de (-) 1,14 milions d’euros a (+) 3,43 milions d’euros”. certificat de l’interventor sobre el romanent de tresoreria

L’exalcalde i exregidors de CiU, i CDC de Berga, també fan referència a l’endeutament, considerant que “encara és més incomprensible i totalment contradictori”. Al comunicat apunten que “la CUP ha rebut del nostre equip de govern un endeutament consolidat de la liquidació del pressupost de 2014 del 55,68 %, cosa que els hi ha permès endeutar-se en 1,2 milions d’euros més amb el préstec del Institut Català de Finances (ICF) i en 1,6 milions d’euros més per la renovació de l’enllumenat”. Asseguren que si l’endeutament hagués estat un impediment “no se’ls hauria autoritzat l’ampliació que ja han fet dels deutes en quasi 3 milions”.

 

X