La restauració del monestir de la Portella, a La Quar, aturada ‘sine die’ per manca de pressupost

El monestir de Sant Pere de la Portella, a La Quar, és un monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (l’any 2010) -en la categoria de monument històric- del qual el Berguedà no en treu profit. No es pot visitar. En aquest sentit, la demanda que es fa des del territori és que s’hi actuï per ser visitable. En aquesta ocasió ha estat el grup del PSC que per mitjà de la diputada al Parlament Esther Niubó ha entrat una pregunta parlamentària interessant-se pel futur del monestir de la Portella, amb preocupació per “l’estat de paràlisi de les obres de restauració que han de permetre obrir-lo a les visites”.

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha donat resposta per escrit a aquesta petició. La voluntat del Govern és l’obertura al públic del monestir de Sant Pere de la Portella. Abans però s’han d’enllestir les obres de restauració, que estan aturades des del 2013. I la represa no té data. “La redacció i execució del projecte d’adequació del monestir per a la vista pública està subjecte a la disponibilitat pressupostària futura”. Per ara no hi ha diners. 

El monestir de la Portella és propietat de la Generalitat de Catalunya per donació del seu antic propietari. En l’actualitat està gestionat per l’Agència del Patrimoni Cultural, i des del departament s’hi han destinat diverses partides. Inversions que han servit per a fer-hi millores però la restauració no està acabada i les obres estan parades. Aquesta és la crítica del PSC, que demana noves inversions: “ens preocupa que un Bé Cultural d’Interès Nacional quedi en la situació actual, amb les obres parades i amb la incògnita de quin serà el futur”, ha comentat la socialista Esther Niubó. I ha afegit que “ens preocupa que no es pugui visitar com sí que es pot fer en el cas dels monuments restaurats per la Diputació de Barcelona”.

El PSC anuncia que presentaran noves iniciatives per impulsar la continuïtat de la restauració i donar garanties de poder-lo visitar. Segons Niubó, “es tracta d’un monument de gran interès i no podem admetre la no continuïtat de les obres de restauració. I si la Generalitat no pot, podria aconseguir una nova intervenció de La Caixa, per completar-la”, apunta.

Actuacions i inversions fetes des del 1984 fins al 2013:

El pla director del monestir el va redactar el 2001 l’arquitecte Francesc Xavier Asarta. Es va revisar al 2001 i va ser aprovat per la Comissió Territorial de Cultura. S’han efectuat diverses gestions amb altres entitats i administracions per reutilitzar el monument. Les intervencions que s’han fet i els projectes de futur es faran d’acord amb el pla director del monestir. Des del 1984 fins al 2012 s’han invertit 936.000 euros en diferents actuacions: restauracions diverses, enllumenat, redacció del pla director, consolidació de l’accés al claustre i obres de cobiment, consolidació de les dependències monàstiques, i obres a l’església. A més, el 2013 es van fer altres treballs: excavació arqueològica, reposició de subbase i acabat del paviment; restauració dels paraments verticals, voltes i altres elements ornamentals; preinstal·lacions elèctriques; i a l’exterior, repàs de cobertes i neteja de vegetació de la rasa de drenatge i cementiri. Des de llavors, no s’hi ha fet res més, i cal acabar-lo de condicionar perquè el monestir es pugui visitar.

 

FOTO: Imatge del monestir de Sant Pere de la Portella, a La Quar / AUTOR: usuari de Flicr: Jqmj (Queralt)

 

X