First Stop

Cercs, Cultura

Cercs ja disposa del Mapa de Patrimoni Cultural i Natural

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Cercs el Mapa de Patrimoni Cultural i Natural del municipi, fruit del conveni signat entre ambdues institucions, on s’han inventariat 210 elements.

El 74% dels elements que conté el mapa correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil). La resta de l’inventari inclou un 10% de patrimoni moble (col·leccions, objectes i elements urbans); un 5%, documental (fons documentals i d’imatges); un 6%, immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals); i un 5%, natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

La realització de Mapes del Patrimoni Cultural Local  té per objectiu la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració. Això permet que les corporacions locals tinguin un coneixement global del patrimoni del seu terme municipal i puguin establir mesures per a la seva protecció i conservació així com planificar-ne la rendibilització social

Actualment, 141 municipis tenen Mapa del Patrimoni Cultural i Natural, i 15 estan treballant en la seva realització.

 

Diputació de Barcelona elements Inventari Mapa del Patrimoni Cultural

Estic amb tu

Comentaris