Acaben el camí per a vianants a la carretera d’accés a Queralt

Finalitzen les obres d’habilitació d’un camí per a vianants a la carretera d’accés a Queralt, la BV-4242, entre Fumanya i la Font Negra. Per aquest motiu, aquest dijous, el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, Jordi Fàbrega, acompanyat de l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, faran una visita d’obres.

El projecte ha anat a càrrec de la Diputació de Barcelona i en un primer tram de 200 metres des de Fumanya s’ha fet una plataforma pavimentada separada de la carretera amb una barana de fusta. En un segon tram, de 270  metres,  el  camí  es  situa  a igual  cota  i adjacent a  la carretera , amb una barrera  de seguretat  mixta de fusta  i acer que  presenta  les característiques  per actuar  com  element  de contenció per a vehicles  i, al mateix  temps,  aconseguir una bona  integració  amb  I’entorn. I finalment, un tercer tram s’ha condicionat l’accés existent a la Font Negra des de la carretera fent una desbrossada de tot l’entorn i col·locant una barana de fusta de les mateixes característiques que la del primer tram de l’obra. Els treballs han tingut un cost de 150.686 euros.