L’Ajuntament de Berga planteja un pla de revitalització del sector primari

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Berga han signat aquest migdia un conveni de col·laboració per estudiar la viabilitat del desenvolupament del sector agrari a través de les cooperatives en explotacions familiars. La base del conveni és el projecte Primer Sector Berguedà, que ha dissenyat l’Ajuntament de Berga i que encabeix una sèrie d’accions que seran finançades des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Amb el projecte Primer Sector Berguedà, l’Ajuntament vol introduir persones aturades en l’activitat agrícola, ramadera i forestal, i aturar i revertir el declivi social i productiu d’aquest sector. De fet, segons Francesc Ribera, regidor de l’Ajuntament de Berga i gran impulsor del projecte Primer Sector Berguedà, “la idea és incentivar la creació d’aquestes petites explotacions agrícoles, ramaderes o forestals fins al punt que gent que mai hauria imaginat que es dedicaria a la pagesia i al sector primari ho acabi fent”.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Berga, amb una clara i inevitable mirada al context comarcal, vol afrontar dos dels grans problemes de la ciutat i del Berguedà: l’atur i la feblesa de l’economia productiva. En aquest sentit, l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, parla del projecte Primer Sector Berguedà com “una de les diferents alternatives encarades a reduir l’alt atur que registra actualment la ciutat i, per extensió, la comarca”. A més, Venturós considera que “l’autosuficiència i l’autogestió que defensa el projecte són valors fonamentals per poder desenvolupar un model local de dinamització agroecològica”.

Un projecte pensat en 12 accions

Per tal de fer realitat el projecte, el regidor Francesc Ribera ha planificat dotze accions que “han de permetre la reconstrucció de l’economia productiva i la revitalització del primer sector al Berguedà”. En primer lloc, Ribera pensa en un anàlisi dels recursos agrícoles, ramaders i forestals que té Berga i el Berguedà i en una recerca dels possibles models d’autofinançament que els podrien fer possibles. Partint d’això, el projecte també preveu la confecció d’un mapa comarcal de terres disponibles per ser explotades.

Primer Sector Berguedà també té en compte que s’hauran de crear cooperatives, ja sigui per assumir la gestió administrativa del programa, per donar sortida comercial als productes de les explotacions o per fomentar l’ús compartit de les eines i la maquinària necessària. D’altra banda, el programa també contempla formar una borsa de treball que generi ocupació temporal mentre les explotacions de les persones del programa no donin rendiment per si soles. Tot plegat, però, necessita d’un organisme de gestió que el projecte també preveu i que haurà de coordinar totes les accions que s’inclouen en el programa.

Un altre dels punts forts de Primer Sector Berguedà és el foment i la creació d’un espai de debat entre les persones o agents que formin part del projecte i del món agrícola. En aquest punt, el regidor Ribera ha fet referència a “l’espai de debat informal que es crea al mercat dels dissabtes i, més en concret, a les Voltes del Vall”.

I finalment, per complementar la resta d’accions, Primer Sector Berguedà impulsarà un programa de formació continuada, la creació dels serveis d’assistència i seguiment, i l’adaptació dels serveis d’introducció al programa. Aquest últim servei ja està creat, és el servei Ocupa’t, però, segons Francesc Ribera, “necessita una adaptació per tal que funcioni com a porta d’entrada de les persones al programa i aporti informació més concreta i adaptada al perfil de persones als quals ens dirigim”.

Accions a curt termini

L’Ajuntament de Berga preveu iniciar la primera fase del projecte aquest mateix agost. Les primeres accions que el consistori té en ment són dues: començar l’estudi dels models d’explotació que poden encabir-se a la comarca i definir una persona que s’encarregui de coordinar i encaixar les dotze accions o mecanismes que contempla el programa. En aquest últim punt, l’alcaldessa i el regidor Ribera han coincidit en afirmar que l’encarregat d’encaixar els mecanismes no serà cap treballador de l’Ajuntament de Berga perquè “els que ara mateix hi treballem no podem assumir la feina”. En aquest sentit, Ribera ha deixat clar que buscaran una persona externa, “que tingui uns mínims coneixements de la matèria i que pugui organitzar les accions amb criteri propi”.

FOTO. Signatura del conveni entre l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i el Secretari General de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta, al costat del regidor Francesc Ribera / AUTOR: Marc Canturri