L’Ajuntament de Berga fa efectiva la municipalització de la neteja d’edificis

La municipalització del servei de neteja d’edificis que depenen de l’Ajuntament de Berga s’ha fet efectiva aquesta setmana. Per tant, el servei passa a ser gestionat per l’empresa municipal BRG Progrés, S.L.

Aquesta municipalització no suposarà cap canvi important a efectes pràctics a curt termini, ja que les persones que durant a terme la neteja així com també els edificis que es netejaran seran els mateixos. Tot i això, el fet que el servei passi a ser gestionat per una empresa pròpia com BRG Progrés suposarà un estalvi de 47.147’9 euros anuals per part de l’Ajuntament.

Fins aquesta setmana, el servei estava externalitzat a l’empresa Tractaments Ecològics, S.A però el contracte havia vençut des del juny de 2005, motiu pel qual calia resoldre també aquesta situació. En aquest sentit, cal recordar que el fet que sigui l’empresa municipal de BRG Progrés qui assumeix ara la gestió de la neteja implica que els treballadors passen a formar part de la plantilla de l’empresa municipal i no de la del propi Ajuntament. D’aquesta manera, es manté el caràcter laboral del contracte dels treballadors i no el funcionari. A més, han convervat tots els drets i condicions provinents de l’anterior empresa.

BRG Progrés ja gestiona amb resultats satisfactoris la zona blava de la ciutat, després que en l’anterior legislatura es decidís remunicipalitzar el servei davant les pèrdues econòmiques que representava la gestió privada. En aquest sentit i davant l’experiència positiva que va suposar aquesta municipalització, s’ha optat per exercir la nova encomana del servei d’edificis a través d’aquesta empresa.

Aquest nou contracte d’encomana entre l’Ajuntament de Berga i BRG Progrés, que té una durada de 5 anys, preveu uns controls periòdics en els quals l’empresa haurà de demostrar uns resultats satisfactoris del servei.

FOTO. Vehicle de BRG Progrés aparcat a la plaça de Sant Pere, davant l’Ajuntament de Berga / AUTOR: Aj. Berga

X