Els pagesos de la Catalunya central denuncien haver perdut gairebé 93.000 euros en ajuts aquest 2016

Les 56 explotacions de la Catalunya central que l’any passat es van beneficiar dels ajuts del Pla de Desenvolupament Rural han deixat de percebre 92.886,74 euros aquest 2016. Aquest és el principal motiu de la mobilització de tractors i pagesos a Berga aquest matí. Unió de Pagesos denuncia un cop més que la retallada d’un 20% dels imports d’ajuts agroambientals en agricultura i ramaderia ecològica afecten greument els pagesos de les comarques de la Catalunya central, que perden de mitjana més d’un 50% dels ajuts respecte l’any passat.

El sindicat també denuncia que de Departament d’Agricultura ha introduït unilateralment noves modificacions que agreugen la situació del sector en comptes de pal·liar la obligació imposada per la Comissió Europea de no permetre un ajut lligat als caps de bestiar dins de la mesura de foment del benestar animal.

D’altra banda, Unió de Pagesos constata dos motius més que agreugen la situació. En primer lloc, la retallada pressupostària del 20% a l’agricultura ecològica que a la Catalunya central afecta 75 explotacions amb 51.469,10 euros. I finalment, la retallada del 48% de l’ajut d’indemnització compensatòria (IC) del 2014, que a la Catalunya central suposa una pèrdua total de 1.378.619,89 euros a 954 beneficiaris.

Unió de Pagesos recorda que el Departament es va comprometre a donar continuïtat a les actuacions per afavorir el desenvolupament de les produccions i el consum de productes ecològics en el marc del Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica a Catalunya. És per això que exigeix una gestió eficaç dels ajuts. Segons dades del Departament, els pagaments que va efectuar entre juliol i agost al conjunt de la producció agrària ecològica van ser de 4,94 milions d’euros. El pressupost dels ajuts del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 és de 38 milions per a sis anys, és a dir, 6,33 milions per any. Per aquest motiu, el sindicat considera incomprensible que Agricultura argumenti que no disposa de pressupost per aquest primer any per pagar la totalitat dels ajuts.

FOTO. Els tractors entren a Berga durant la mobilització d’aquest matí / AUTOR: Marc Canturri

X