Els premis grans de la rifa de Nadal cauen lluny del Berguedà

El Berguedà no ha estat de sort pel que fa als premis grans de la rifa de Nadal 2016. La comarca no ha ensumat cap del números que s’han repartit les grans fortunes i s’haurà de conformar amb els premis menors. En canvi, una comarca veïna com Osona ha esgarrapat una part del segon premi a Vic (04536), d’un quart a Manlleu (59444) i d’un cinquè a Vic (39415). A més, una mossegada d’un cinquè premi (19152) ha caigut a Sant Salvador de Guardiola.

La Grossa ha caigut força més lluny i no ha estat gens repartida. S’ha quedat al paseo de la Esperanza de Madrid, amb el número 66513. Tampoc s’ha repartit gens el tercer premi, que ha anat a parar a la localitat navarresa de San Adrián amb el número 78748.

A Catalunya, els premis més importants han caigut, com és costum, a les localitats on es venen més números, és a dir, a Barcelona i Sort. En concret, destaquen dècims del segon premi (04536), pessics dels quarts premis (22259 i 19152), parts de diversos cinquens (22259, 91917, 19152, 39415, 06272, 68981, 03371).

Els premiats

1r Premi (4 milions a la sèrie): 66513

2n Premi (1.250.000 a la sèrie): 04536

3r Premi (500.000€ a la sèrie): 78748

4ts Premis (200.000€ a la sèrie): 59444 / 07211

5ns Premis (60.000€ a la sèrie): 22259 / 19152 / 39415 / 70264 / 91917 / 60272 / 68901 / 03371)